Nükleer bir bomba patladığında ne olur?

Enerjinin yaklaşık %40’ı termal radyasyon, yani ısı olarak yayılır. Bunu 1-2 saniyeliğine Güneş’in yeryüzüne, hemen başımızın üstüne inmesi gibi yorumlayabiliriz. Bu ışık, bakanları geçici ya da kalıcı olarak kör eder, insanları ve yanabilecek her şeyi aşırı derecede ısıtarak yakar. Ancak patlama merkezinden biraz uzaktaysanız ve bir malzemenin örneğin betonun gölgesindeyseniz, bu saniyeleri atlatıp bu etkiden bir derece korunabilirsiniz. Enerjinin yaklaşık %45’i aniden ısınan havanın genişlemesi sonucu oluşan şok dalgasıdır. Bu etki, konvansiyonel patlayıcıların oluşturduğu etkiye benzer, ama çok daha geniş bir alanı kaplar. Bu şok dalgasının yıkıcı etkisinin maksimum olması için bombalar havada, yerden bir kaç kilometre yukarıda patlatılır. Geriye kalan enerji nükleer radyasyon ve nükleer serpintiye dönüşür. Serpinti, radyoaktif atomların patlama sonucu havaya kalkan minik parçacıklara yapışıp rüzgârın etkisiyle çevreye dağılmasıdır. Uzun süreli, düşük dozlu bu radyasyonun toprağa, suya, tarım ürünlerine bulaşması, bölgesel koşullara bağlı olarak sayısız sağlık sorununu beraberinde getirebilir.

Kaynaklarhttp://nuclearweaponarchive.org/index.html

View the Original article

0 yorum:

Yorum Gönder